naar boven

WERK

Voorafgaand aan de jaarlijkse collecte campagne vraagt de Hersenstichting

aandacht voor de emotionele consequenties na een beroerte.

Een beroerte of ander hersenletsel kan niet alleen fysieke gevolgen hebben maar ook

het gedrag en karakter enorm veranderen.

De combinatie van fysieke beperkingen en karakter-verandering maakt het voor de patiënt maar ook voor hun partners extra zwaar om hiermee om te gaan.

 

“Na een beroerte ben je niet meer wie je was. Terwijl je nog wel hetzelfde lijkt.”

 

OVER

MERKEN

volgende

CONTACT

 /

vorige